تبلیغات
جودو - سوگند نامه
مهم نیست چه قدر قدرت دارید مهم این است چگونه از قدرتان استفاده کنید (یاسو هیرو یاماشیتا)

سوگند نامه

بیست و پنجم بهمن 89 23:01

نویسنده : سینا نهرو
سوگند نامه جودو

سوگند یار می کنیم که :

1) بر آنچه ما را مربی با آن امر و یا نهی می کند توجه کامل داشته باشیم .

2) در مقابل موانعی که ممکن است تحمل ما را منهدم کند صبوری و بردباری بکار بریم

3) مؤدب و موقرد در رفتار خود بوده هیچ گاه ارزش تواضع و فروتنی را فراموش نکنیم

4) همیشه نسبت به زیردستان بالادستان یا دوستان و دشمنان محترم باشیم

5) در مقابل حوادث و رویدادهای غیر متقربه صبور و برد بار بوده و ازاین فن جز برای دفاع از جان در هیچ موردی استفاده نکنیم و خشم خود را از نظر روحی  فکری  بدنی و عقلی کنترل کنیم

6) همواره یک فرد دلسوز ، غریب نواز ، ضعیف نواز و با ارزش ترین عضو جامعه باشیم
دیدگاه ها : نظر تو چیه؟
آخرین ویرایش: - -