تبلیغات
جودو - مراحل اجرای فن اوچی ماتا
مهم نیست چه قدر قدرت دارید مهم این است چگونه از قدرتان استفاده کنید (یاسو هیرو یاماشیتا)

مراحل اجرای فن اوچی ماتا

بیست و پنجم بهمن 89 23:17

نویسنده : سینا نهرو

uchi mata مراحل اجرای فن اوچی ماتا

ده مرحله برای اجرای فن زیبایی اوچی ماتا

 

بطور خلاصه مراحل اوچی ماتا(گارد راست) به شرح ذیل می باشد: 

1-دست راست پشت یقه حریف

2-دست چپ آستین راست اوکه(حریف)

3- آستین اوکه بطرف بالا وسینه کشیده می شود

4-پای راست خود را جلوی پای راست اوکه قرار می دهیم

5-پای چپ را بین پاهای اوکه قرار می دهیم و کمی آن را خم میکنیم

6- وزن خود را به پای چپ منتقل میکنیم

7- سر خود را ب سمت چپ خم میکنیم

8- پای چپ را از حالت خم به حالت ایستاده در می آوریم

9- ضمن اینکار پای راست را بطرف بالا و بین پاهای اوکه تاب می دهیم

10- اوکه را به سمت تشک پرتاب می کنیم
دیدگاه ها : نظر تو چیه؟
آخرین ویرایش: - -