تبلیغات
جودو - عکس
مهم نیست چه قدر قدرت دارید مهم این است چگونه از قدرتان استفاده کنید (یاسو هیرو یاماشیتا)

عکس

سیزدهم بهمن 89 22:07

نویسنده : سینا نهرو

.فن بسیار زیبای اوسو دو گاری

 

.اجرای حرکت زیبایی مای ماورا اوکیمی

.حالت افت کردن در جودو

 

.عکس های جودو کنار دریا 
دیدگاه ها : نظرت چیه؟
آخرین ویرایش: سیزدهم بهمن 89 23:00