تبلیغات
جودو - تاریخچه جودو بانوان در جهان
مهم نیست چه قدر قدرت دارید مهم این است چگونه از قدرتان استفاده کنید (یاسو هیرو یاماشیتا)

تاریخچه جودو بانوان در جهان

دهم اسفند 89 00:27

نویسنده : سینا نهرو

تاریخ حضور بانوان در نبرد های جودو

پروفسور جیگاروكانو بنیانگذار جودو , معتقد بود كه یكی از اهداف تعلیم و تربیت بدنی در ژاپن باید پذیرش زنان در تمرین جودو باشد. در آغاز , هدف اصلی تعلیم جودو برای زنان , یادگیری دفاع از خود بود. بنابراین یادگیری تكنیكهای دفاع شخصی بیشتر مورد تاكید قرار گرفت .

 

به راستی در گذشته ای قریب ۱۰۰ سال پیش و قبل از آن , زنان , بویژه زنان ژاپن , خیلی متواضع بودند.كیمونوی آنها خیلی انحصاری بود سبك,موهایشان و به طور كلی لهجه آنها مشكلی برای ورزش بود زنان طبقه متوسط بالایی خیلی با وقار و  متین بودند.سبك زندگی جامعه امروزی می طلبد كه زنان از اعتماد به نفس بیشتر و قدرت بدنی وسلامت ذهنی بالاتری برخوردار باشند.

 

با توجه به اینكه به طور طبییعی در فرم بدنی ,بین زنان و مردان تفاوتی وجود دارد,لذا جیگاروكانو از همان ابتدا معتقد بود كه یك روش شگرد متفاوت تهیه وفراگیری در جودو  برای زنان لازم است.دوشیزه سوكو آشیا اولین زنی بود كه در سال ۱۸۹۳ در كلاسهای جودو حضور پیدا می كرد وجودو كودوكان را زیر نظر استاد جیگارو كانو فرا گرفت. بعدها جیگارو كانو به همسرش سوماكو ودوستان شخصی همسرش و سپس به دختر بزرگش , نوریكو واتانوكی (كانو) جودو را آموزش داد.

 

نوریكو واتانوكی درسال ۱۸۹۳ متولد شد , و وقتی كه به سن قانونی رسید, ریاست بخش زنان انجمن جودو كودوكان  (جوشی بو) را به عهده گرفت.در سال ۱۹۰۵ جیگارو وكانو یك سالن تمرین بزرگ در مدرسه كوبون گاكوین در توكیو تاسیس نمود؛ جایی كه بعضی از افراد دانشگاه زنان ژاپن ودبیرستان دختران اچارنومیزو, تعلیمات سختی را در آنجا طی می كردند. یكی از برجسته ترین دانشجو یان جودو در آن زمان دوشیزه كینكو یا سارا بود, كسی كه درست نمودن لباس جودو پنبه ای میكاوا برای هر گروه از زنان را به عهده گرفت. درسال۱۹۱۶ در ژا پن جودو یكی از اهداف اصلی ورزش مدارس دختران گردید.

 

در نوامبر۱۹۲۳ آقای توماتسو هوندا اولین آموزگار جودو زنان در انجمن كودكان جودو شد. در اكتبر ۱۹۲۶ همایشی با شركت ۱۲ شاگرد كه از هوكاید وژاپن وفوكودا وناكاساكی در جنوب برای دو هفته جمع شده بودند, جهت تعلیم بانوان برگزار گردید.

 

در نوامبر۱۹۲۶ كودكان بخش زنان (جوشی بو) را تاسیس كرد. وآنرا از بخش مردان در زیر سالن كا نیوزاكا, توماتسو هوندا با آیكو شیبا ریس سالن تمرین جدا گردید.

 

در اوایل سال ۱۹۴۵, جودوی بانوان كاملاً تا سیس شد و خیلی از زنان ژاپن كمربند سیاه گرفتند.رشد شهرت جودو در مدارس ودانشگاهها ی زنان بدیهی بود. در زمان دوشیزه ماسا كونوریتوری دان ۵ و دوشیزه كیكوفوكو دان۴, از آموزگاران (مربیان) بخش زنان كودكان بودند. بعد ها استاد تاكاهاشی به این سمت منصوب گردید.

 

جیگاروكانو سالهای زیادی را درباره اختلاف فرم بدنی و روانی مردان وزنان در جودو اندیشه کرد.قبل مرگش . او یایه جودو زنان را طرح کرد. او اندیشه اش را روی ظرفیت بدنی و سطوح تحمل زنان را در جودو (جودوی بانوان) را بنا نهاده است. درسال ۱۸۷۷كاتاهایی از قبیل جونو كاتا, ناگه نو كاتا, كاتامه نوكاتا,و كیمه نوكاتا را پا یه گزاری كرد كه همه این كاتاها در درجات مختلف كمر بند مشكی زنان تركیب شدند. در سال ۱۹۴۳ جیرو نانگو ( پسربرادرجیگاروكانو) كاتای دفاع شخصی زنان (گوشین هو) و همچنین قسمتی از نیاز های كیو یا درجات اولیه در زنان را به وجود آورد. جیگاروكانو عقیده داشت كه باید تكنیكهای جودوی موجود  در سطوح مركزی بدن را به تدریج وكم كم به شاگر دان یاد دهد و زمانی كه شاگردان به حد كافی آزموده  شدند و از عهده تكنیكها بر آمدند  به انها تكنیكهای سخت  را یاد دهد. از این رو تنها وقتی كه دانش آموزان (هنر جویان ) در او كمی وازا یا فنون شكستن, مهارت پیدا  می كردند تكنیكهای خطرناك بیشتری را معرفی می كرد.در تکمیل این فنون زمیو کایتن یا غلتیدن به جلو بطور حیاتی مهم بوده است

 

با توسعه دفاع شخصی و كاتا, جیگا رو كانواصول آتمی وازا یا فنون ضربه به نقاط حساس خیلی مهم را مورد بررسی و رسیدگی قرارداد.

 

یك طبقه اساسی در تكمیل كار و اجرای همه تكنیكهای افتادن وپرتاب شدن ,تمرین آزاد (رندوری) است. رنراكیووازا (تكنیكهای تركیبی)و گایشی وازا (تکنیکهای مخالف ) جزﺀ مكمل همه جنبه های رندوری فرض شده بودند. عموﻣﴼزنان سازمان بدنی قوی مثل مردان ندارندوبه همین, خاطر او بیشتربه اهمیت تای ساباكی ها (جایی در حركت بدن) و فرار وگریزها تاكید می كرد. در این مرحله, زنان در مسا بقه جودو شركت نكردند.

 

در سال ۱۹۴۹, اولین فراگیری زن خارجی ای كه در بخش بانوان انجمن كودوكان, جودو را مطالعه كرد.دوشیزه روت گاردینر از شیكاكوامریکا بود. دوشیزه گارد ینر قبلا"جودو را به وسیله آموزگاران مردان یاد گرفته بود كه هدف اصلی او در بازدید از كشور ژاپن یادگیری دان دو بود. دوشیزه كولت از فرانسه دومین فراگیر زن خارجی بود كه در بخش زنان انجمن كودوكان جودو را مطالعه كرد. و دوشیزه هلن كارولو ازاوکلند کالیفرونیای امریکا سومین دانشجوی زن خارجی بود.

 

                        

از آن زمان به بعد زنان زیادی از همه جهان به ژاپن برای یاد گیری جوشی جودو سفر كردند. در آن زمان وسایل و امكانات مورد نیاز در بخش كودوكان جودو به قدر مورد نیاز وجود نداشت. و هنر جویان خارجی هر در كودوكان تمرین می كردند وپس از تمرین به محل زندگی خود در Y.W.C.A  توكیو در نزدیك ناحیه كانرا می رفتند.کودوکان نوسازی را شروع کردوبخشهای از ساختمان دوباره ساخته شد این طرح درسال ۱۹۸۲ آغاز شد. كودوكان در آوریل ۱۹۸۴ تكمیل گردید و مكانی جدید برای هنر جویان خارجی زن گردید

 

دوشیزه كیكو فوكو- دان ۷ یكی از  ا ولین اساتید جوشی كودوكان (آموزگاران زن) بود كه برای یاد دادن جودو به كشورهای خارجی مسافرت كرد. ایشان به استرالیا و فیلیپین و سپس به  ایالات متحده امریكا مسافرت نمود و به طور دایم در آنجا زندگی نمود. ایشان همچنین ارایه سیمنارهای جودو بانوان به كاندا هم مسافرت نمود.

 

دومین فردی كه بالاترین درجه دان كودوكان زنان در جهان را دارد خانم هاروكو نیبوشی دان ۷ (از مربیان) بزرگ انجمن كودوكان جودو و دوشیزه كیكوفوكودا دان ۷ از كالیفرینا امریكا و دوشیزه ماساكو نوری تورمی كه قبل از مرگش (بعد ازیک بیماری سخت در سال ۱۹۸۱ ) به دان ۷ ارتقا یافت.

 

زنان بسیار زیادی در كشورهای جهان,جودو را توسط مربیان مشهور مرد یاد گرفتند. اما آنها اجازه نداشتند در مسابقات جودو شركت نمایند. تا اینكه اولین مسابقات بین المللی جودو بانوان درمیدان باغ مدیسون درنیویورگ  نوامبر ۱۹۸۰ برگزار شد. دومین دوره مسابقات جودو بین ا لمللی جودو بانوان را در دسامبر ۱۹۸۲ در پاریس برگزار گردند.تا این زمان هنوز در بازیهای المییک شرکت نکرده بودند.

 

تقریباً ۱۲۰ سال از تولد جودو گذشته است و تقریباً ۱۱۰سال از یاد دادن جیگاروكانو به اولین هنرجو مونث, دوشیزه سوكوآشیا می گذرد.

 

سطوح بین المللی جودو زنان در آن زمان اهداف فنی بزرگ نداشت و یك فقدان جدی برای مربیان مشهور زن جهان وجود نداشت و خیلی از زنان مایل نبودند كه زندگی خود را در راه یادگیری حرفه ای رشته جودو فدا نمایند.

 

اولین فدراسیون جودوی بانوان در جهان به وسیله دوشیزه پاتریشیا هر ینگتون دان ۵ و خانم بتی هیو سگی دان ۴ در سال ۱۹۶۸ به هدف ترویج كودوكان جوشی جودو  (جودوی بانوان) در استرالیا تاسیس شد .

 

 

زنان باید تمام جنبه های جودو را بدون چشم پوشی از هیچ قسمت, مورد توجه قرار دهند. به راستی زنان معاصر در سال ۲۰۰۱ بسیار متفاوت از زنان متواضع عصر جیگارو كانو هستند.هر كشوری فرهنگ سیاسی خاصی, راجع به نمونه رفتاری زنان در ورزش داراست. زنان معاصر به خاطر برخودار از آزادی شركت در ورزش,امروزه قویتر واز لحاظ روانی با حرارت وبا جرﺃت تر از پیشینیان هستند.

 

تنها وقتی جودوی زنان به طور صحیح یاد گرفته می شود كه توسط مربیان واجد الشرایط تعلیم داده شود آن وقت جودو قابل فهم آشنایی با جودو

 

خواهد بود و پیشرفت خواهد كرد.اولین قدم برای دانش آموزان این است كه اهمیت وحساسیت شروع جودو را درك كنند.

 

ثبت نام

 

روند اولیه معمولاً مرحله ثبت نام است. زمانی كه یك دانش آموز فرم ثبت نام را برای شروع تمرین جودو پر كرد، شرایط و قوانین به روشنی شرح داده شده اند. جودو و دیگر هنرهای رزمی اولین و بهترین قوانین و دسیپلین ورزشی را دارند.

 

آیین نامه های انضباطی

 

وقت شناسی

 

رعایت تمامی مسائل بهداشتی.

 

تواضع و احترام در همه لحظه ها و ساعات در سالن تمرین برای راهنما و دیگر جودو كارها.

 

حضور منظم در تمامی جلسات آموزشی و تعلیمی.

 

شهریه تمرینات و عضویت را باید سریعاً پرداخت كرد.

 

یك بار كه دانش آموزان این شرایط را پذیرفتند و به موقع خود فرم ثبت نام و تقاضای عضویت را امضا كردند، آنها مجازند خودشان را ضمانت كنند تا این آیین نامه ها را هنگامی كه آنها به عنوان وكیلان هنر جودو باقی ماندند، تایید كنند. تخلف از این قوانین یقیناً منجر به اقدامات انضباطی از سوی مربی می شود، چرا كه در جودو هیچ جایی برای این دانش آموزان بی انضباط وجود ندارد. خیلی از افراد جوان امروزه از نظم و انضباط به شدت بیزارند و می خواهند كه خود را با قوانین و آیین نامه ها وفق دهند. این قبیل افراد به راستی انتظار ندارند كه یك جودو كار شوند، تنها می خواهند كه به درجات بالاتری در جودو برسند.

 

درجات جودو، بویژه " یودانشا " یا  " كمربند مشكی " تنها باید به كسانی تعلق گیرند كه به شدت تمرین می كنند، آنها ساعت ها و سال های زیادی كار می كنند، به راحتی نصیحت های مربی هایشان را می پذیرند. برای موفقیت در جودو، دانش آموزان باید به اولیا امور احترام بگذارند، چه آنها وابسته به حكومت سلطنتی باشند، چه روسا، دولت مردان یا وابسته به انجمن باشد، و تا حدی به اسلوب قدیمی، پاكدامنی- نجابت، شجاعت، امانت درای، درستكاری، شایستگی و مثل این ها پایبند باشند.

 

قوانین و دانسته ها

 

اولین قانون كه یك فرد در جودو و كودوكان می آموزد " جو " یا " شرافت و ملایمت " است. در حقیقت این سیلاب " جو " با سیلاب " دو " تركیب شده است، و به معنی " راه و روش " می باشد، كه معنی و مفهوم نا " جودو " یا " مردانگی " را در بر دارد.

 

برای درك كردن صحیح این قانون ول، ابتدا باید اولین شعار را یاد گرفت " بهترین استفاده از انرژی " یا  " حداكثر اثر، حداقل تلاش ". این شعارها دائماً توسط بنیانگذار جودو، جیگورو كانو، شیهان، به بهترین شیوه در زیر، شرح داده شده است:

 

اگر یك شخص ناگهان با یك نیروی بسیار قوی كشیده شود، ابتدا باید یاد بگیرد كه با آن كشش قوی برود، و در عوض مخالفت كردن با آن، كاری دیگر انجام دهد، نیروی شخصی خود را برای آغاز یك نیروی فشاری اضافه كند، سپس نیروی حركت آنی مربوط به نیروی گفته شده را دو برابر كند. اگر در دیگر دست، یك نفر لجوج شد و اجازه داد یك خیال ( فكر) غیر قابل انعطاف داشته باشد، در نتیجه پاسخ طبیعی هنگام فشار دادن، مقاومت می كند و به عقب برگردد ( فشار مخالف به عقب)، در نتیجه سریعاً آن تكنیك خنثی می شود، یا در موقعیتی بن بست قفل می شود.

 

مخالفت یا ممانعت از شروع یك تكنیك در جودو حقیقتاً یك روش بدی است و مخالفت با قانون اول " جو " می باشد. برای یاد گیری داشتن بازدهی از نیروی وارد شده برخیزد و تكنیكی را ارئه دهید و نیروی تركیب شده را درون یك ریتم زیبا مخلوط كنید و یك مرتبه حركت كنید. حفظ كردن این ریتم تكنیكی در حركت یك كشش و قوت طبیعی از قوانین اساسی " جو " است، كه نهایتاً به سوی كمال تمامی قوانین اساسی جودو هدایت می شود و به علاوه دستیابی به تعدیل این ریتم درون ذهن وبدن دانش آموز جودو، والاترین هدفی است كه توسط بنیان گذار جودو جیگورو كانو شیهان گفته شده است.
دیدگاه ها : نظر تو چیه؟
برچسب ها: تاریخچه جودو بانوان در جهان ، :
جودو بانوان ، :
بانوان ، :

آخرین ویرایش: نوزدهم اسفند 89 00:38